Zgjidhni raportin e çmimeve që doni të shikoni

N/A Çmimi për m2 në Shqipëri 06/2024
N/A Evolucioni krahasuar me 05/2024
N/A Evolucioni krahasuar me 04/2024
N/A Evolucioni krahasuar me 06/2023
Vendndodhja Çmimi për m2 06/2024 Ndryshimi Mujor Ndryshimi 3 Mujor Ndryshimi Vjetor Ndryshim Historik Ndryshim Max (%)
Tirana 0 ALL /m2 0.0 % 0.0 % 0.0 % 4,100 ALL /m2 -100.0 %
1/1 0 ALL /m2 0.0 % 0.0 % 0.0 % 1,200 ALL /m2 1 2024 -100.0 %
1/2 0 ALL /m2 0.0 % 0.0 % 0.0 % 1,100 ALL /m2 1 2022 -100.0 %
1/4 0 ALL /m2 0.0 % 0.0 % 0.0 % 10,000 ALL /m2 2 2019 -100.0 %